skip to Main Content

PFAS-crisis, is die er nog?

Enige tijd geleden hebben wij een artikel geplaatst over PFAS waar de bouwsector mee te kampen heeft. Hoe zit het nu precies met deze problematiek rondom PFAS? Wat is de huidige status? Is het nog een probleem of is er al een oplossing? Deze vragen beantwoorden wij graag.

Wat is de huidige status van PFAS in de bouw?

Het RIVM heeft door heel Nederland aan gemeenten en provincies informatie gevraagd over de bodem. Op basis van deze informatie zijn er tijdelijke ‘achtergrondwaarden’ vastgesteld. Met deze achtergrondwaarden wordt vervolgens bepaald wat de maximale hoeveelheid PFOA en PFOS (twee verschillende soorten PFAS) is die in een ‘gezonde bodem’ mag zitten. De uiteindelijke achtergrondwaarde is vastgesteld op 0,8 microgram. Deze ligt volgens het RIVM ‘ruim’ onder de risicowaarde voor mens, dier en natuur

Wat gaat er nu gebeuren in de bouwsector?

Wanneer grond die verplaatst dient te worden, van A naar B of tijdens werkzaamheden, een lagere concentratie PFAS heeft dan is toegestaan, mag deze zonder probleem verplaats worden. Deze maatregel is echter tijdelijk. Komend jaar gaat het RIVM op meer dan 100 locaties zelf metingen uitvoeren. Hiermee gaan zij uiteindelijk een voorstel opzetten voor een definitieve norm. Het RIVM gaat ervan uit dat de achtergrondwaarden hierna niet meer omlaag bijgesteld hoeft te worden.

Zijn we van het PFAS-probleem af?

We maken in ieder geval een grote stap in de goede richting. Grondverzet met droge grond is weer opgestart. Bij het natte grondverzet, ook wel het baggerwerk genoemd, is het nog de vraag of de norm van 0,8 microgram als achtergrondwaarde toereikend is. Dit wordt de komende tijd nog gecontroleerd.

Staat iedereen nu te juichen in de bouw?

Het komt erop neer dat de grond nu, door de hogere norm, wel mag worden weggehaald op locatie A. Aangezien de grond niet verder vervuild mag worden, is het tot op heden nog niet duidelijk waar de grond gedeponeerd mag worden. Gemeenten en provincies zijn nog bezig met de plannen hierover.

 

Het probleem lijkt dus nog niet opgelost op lange termijn. Er worden wel serieuze stappen in de goede richting gemaakt om samen naar een oplossing te zoeken. Wordt uiteraard weer vervolgd… Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in de oplossing van het PFAS-probleem brengen wij u hiervan op de hoogte.

Meer nieuws

Ondertekening ‘Convenant Samenwerkingstafel Woningbouw’ door Ouwehand Bouw

Oplossingen voor woningtekort voor uiteenlopende woningzoekenden vraagt zeker ook in…

Lees meer

Ouwehand Bouw doet mee aan de ‘Tour de Bouw 2020’

Nog ruim een maand en dan start de vierde editie…

Lees meer

Wonen in Engelse landhuisstijl – Hof van Parkrijk

Wilt u écht bijzonder en duurzaam wonen in Waddinxveen? Bent…

Lees meer

PFAS-crisis, is die er nog?

Enige tijd geleden hebben wij een artikel geplaatst over PFAS…

Lees meer

Samen, Vernieuwend,
Betrouwbaar, Plezier

Wij zijn Ouwehand. Wij creëren een ruimte om je prettig in te voelen. Zo ontwikkelen en bouwen wij woningen en utiliteitsgebouwen. Gebruikers en eigenaren van deze gebouwen ervaren zelf hoe het is om te wonen en te werken in een betrouwbare en vernieuwende omgeving.

Lees meer
Logo_Ouwehand
Voorschoterweg 29
2235 SE Katwijk
T (071) 4020274
Papland 19
4206 CK Gorinchem
T (0183) 631323

© Copyright 2020 | Privacy policy | Disclaimer

Back To Top